Předpis 300/2011 Sb.

Citace300/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka106 (14. 10. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
138 Novela z. o loteriích
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 300/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
112/2013novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách2


ISP (příhlásit)