Předpis 52/2009 Sb.

Citace52/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony
Částka18 (26. 2. 2009)
Účinnostod 1. 4. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
443 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád)
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 52/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
306/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů3


ISP (příhlásit)