Předpis 543/2020 Sb.

Citace543/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Částka223 (23. 12. 2020)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
678 Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 223 pod číslem 543/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
350/2011novelizujeZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 
Vztahuje se k
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992??Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
593/1992??Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
593/1992??Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
344/2013??Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
364/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů 
541/2020??Zákon o odpadech 
542/2020??Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
Vztahováno k
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992??Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
88/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
274/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)