Předpis 351/2011 Sb.

Citace351/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka123 (29. 11. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
310 Novela obchodního zákoníku
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 351/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
Derogace pasivní
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí1


ISP (příhlásit)