Předpis 170/2005 Sb.

Citace170/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Částka62 (27. 4. 2005)
Účinnostod 1. 6. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
730 Novela občanského soudního řádu
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 170/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
Vztahováno k
216/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)