Předpis 300/2021 Sb.

Citace300/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka131 (13. 8. 2021)
Účinnostod 1. 9. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
793 Novela z. - notářský řád

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 300/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Vztahuje se k
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
Vztahováno k
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
432/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)