Předpis 156/1994 Sb.

Citace156/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Částka50 (29. 7. 1994)
Účinnostod 29. 7. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1034 Zákon o bankách
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 156/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
Derogace pasivní
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2


ISP (příhlásit)