Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 341 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 1/0 N. z. o lobbování Poslanecký návrh zákona Vráceno
 2/0 N. z.- v souvislosti s přijetím zákona o lobbování Poslanecký návrh zákona Vráceno
 3/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Vráceno
 4/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 5/0 N.z. o zrušení soudních exekutorů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 6/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 7/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 8/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 9/0 Novela z. o sociálních službách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 10/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 11/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 12/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 13/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 14/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 15/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 16/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 18/0 Novela z. - stavební zákon - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 19/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 22/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 23/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 24/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 25/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 26/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU - RJVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 27/0 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EU - RJVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 28/0 Novela z. o krizovém řízeníVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 29/0 Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 30/0 Vl.n.z. o službách platforem pro sdílení videonahrávek - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 242/2022 Sb.
 31/0 Novela z. - autorský zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 429/2022 Sb.
 34/0 Novela z. o finančním arbitrovi Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 35/0 Vl.n.z. o hromadném řízeníVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 36/0 Vl.n.z. o hromadném řízení - souvisejícíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 37/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Senátní návrh zákona Schváleno, 92/2022 Sb.
 38/0 Novela z. - trestní zákoník Senátní návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 39/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Senátní návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 20. schůze
 40/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 41/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 43/0 Novela z. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 132/2022 Sb.
 48/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 105/2023 Sb.
 49/0 Vl.n. z. o úpravách poskytování ošetřovnéhoVládní návrh zákonaSchváleno, 520/2021 Sb.
 50/0 Vl.n.z. o mim. přísp. zaměstnanci při nařízené karanténěVládní návrh zákonaSchváleno, 518/2021 Sb.
 51/0 Vl. n. z. o kompenzačním bonusu pro rok 2022Vládní návrh zákonaSchváleno, 519/2021 Sb.
 52/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 53/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 54/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 57. schůze (od 4. 3. 2023)
 55/0 Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 243/2022 Sb.
 56/0 Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.-souv - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 244/2022 Sb.
 57/0 Novela z. o ekologickém zemědělství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 247/2022 Sb.
 58/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 217/2022 Sb.
 61/0 Vl.n.z. o panevropském osobním penzijním produktu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 91/2022 Sb.
 63/0 Novela z. - stavební zákon - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 66/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 67/0 Novela z. o AntarktiděVládní návrh zákonaSchváleno, 459/2022 Sb.
 68/0 Novela z. o platebním styku - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 129/2022 Sb.
 69/0 Novela z. o podporovaných zdrojích energie - EU - RJVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 70/0 Novela z. o námořní plavbě - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 90/2022 Sb.
 72/0 Novela z. - veterinární zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 246/2022 Sb.
 73/0 Novela z. o léčivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 314/2022 Sb.
 75/0 Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 60/2023 Sb.
 76/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 178/2022 Sb.
 86/0 Novela z. - trestní zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 130/2022 Sb.
 94/0 Novela z. o spotřebních daních - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2022 Sb.
 95/0 Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 96/2022 Sb.
 96/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - RJVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 97/0 Novela z. o státní sociální podpoře - RJVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 106/0 Novela z. o některých službách informační společnosti - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 58/2023 Sb.
 107/0 Vl.n.z. o dozoru nad trhem s výrobky - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 87/2023 Sb.
 108/0 Novela z. o majetku České republiky Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět před projednáváním
 109/0 Novela z. o soudech a soudcích Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 110/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 20. schůze
 116/0 Novela z. o státní sociální podpořeVládní návrh zákonaSchváleno, 17/2022 Sb.
 117/0 Novela z. o platu představitelů státní mociVládní návrh zákonaSchváleno, 18/2022 Sb.
 118/0 Novela z. o daních z příjmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 119/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 127/0 Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19Vládní návrh zákonaSchváleno, 39/2022 Sb.
 128/0 Vl. n. z. o mimoř. ředitelském volnu a vzděl. distanč. zp.Vládní návrh zákonaSchváleno, 26/2022 Sb.
 129/0 Novela z. o silničním provozu - RJ Senátní návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 130/0 Novela z. v souv. s elektron. postupů orgánů veřejné moci - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 89/2022 Sb.
 131/0 Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 226/2022 Sb.
 137/0 Novela z. - stavební zákon - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 195/2022 Sb.
 138/0 Novela z. o ochraně chmele - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 248/2022 Sb.
 139/0 Vl.n.z. v souv.s využíváním digit. nástrojů v právu obch. sp - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 416/2022 Sb.
 150/0 Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 362/2022 Sb.
 151/0 Novela z. o rostlinolékařské péči - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 273/2022 Sb.
 153/0 Novela z. o podporovaných zdrojích energie - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 154/0 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 158/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 160/0 Vl.n.z. o podpoře nízkoemisních vozidel - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 360/2022 Sb.
 161/0 Novela z. o ochraně označení původu - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 215/2022 Sb.
 162/0 Novela z. - transplantační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 163/0 Novela z. o zeměměřictvíVládní návrh zákonaSchváleno, 88/2023 Sb.
 164/0 Novela z. - horní zákon Senátní návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 165/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR Senátní návrh zákona Schváleno, 278/2023 Sb.
 166/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 260/2022 Sb.
 167/0 Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 375/2022 Sb.
 168/0 Vl.n.z. o zdrav. prostř. a diag. zdr. prostř. in vitro - sou - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 376/2022 Sb.
 170/0 Vl.n.z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konfliktem - UkrajinaVládní návrh zákonaSchváleno, 65/2022 Sb.
 171/0 Vl.n.z. o opatř. v obl. zaměst. a soc. věcí - UkrajinaVládní návrh zákonaSchváleno, 66/2022 Sb.
 172/0 Vl.n.z. o opatř v obl.školství - UkrajinaVládní návrh zákonaSchváleno, 67/2022 Sb.
 173/0 Vl.n.z. o opatř.v oblasti daní - Ukrajina - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 128/2022 Sb.
 174/0 Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 359/2022 Sb.
 175/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 422/2022 Sb.
 176/0 Novela z. o spotřebních daních - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2022 Sb.
 177/0 N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržebVládní návrh zákonaSchváleno, 458/2022 Sb.
 184/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 185/0 Novela z. o státní památkové péči Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 186/0 Novela z. o podporovaných zdrojích energie - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 143/2022 Sb.
 192/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 180/2022 Sb.
 197/0 Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2022 Sb.
 199/0 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 424/2022 Sb.
 201/0 Novela z. o jednacím řádu Senátu - RJVládní návrh zákonaSenát
 202/0 Novela z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 177/2022 Sb.
 203/0 Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 373/2022 Sb.
 204/0 Novela z. o daních z příjmů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 142/2022 Sb.
 205/0 Novela z. o spotřebních daních - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 131/2022 Sb.
 206/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 372/2022 Sb.
 207/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 431/2022 Sb.
 209/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 213/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 374/2022 Sb.
 215/0 Novela z. o státní službě Poslanecký návrh zákona Schváleno, 384/2022 Sb.
 216/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 432/2022 Sb.
 217/0 Vl.n.z. o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 214/2022 Sb.
 218/0 Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 34/2023 Sb.
 219/0 Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - souv. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 35/2023 Sb.
 221/0 Vl.n.z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konfliktem - UkrajinaVládní návrh zákonaSchváleno, 175/2022 Sb.
 222/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 241/2022 Sb.
 225/0 Novela z. - energetický zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 176/2022 Sb.
 227/0 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 224/2023 Sb.
 228/0 Vl. n. z. o územ. plánov. a staveb. řádu - UkrajinaVládní návrh zákonaSchváleno, 197/2022 Sb.
 231/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 232/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 233/0 Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2022 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 94. schůze
 234/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 235/0 Novela z. o státní sociální podpoře - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 203/2022 Sb.
 236/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 216/2022 Sb.
 237/0 Novela z. o důchodovém pojištění - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 221/2022 Sb.
 238/0 Novela z. o investičních společnostech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 106/2023 Sb.
 241/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona Odesíláno do Senátu
 242/0 Vl.n.z. o jednorázovém příspěvku na dítěVládní návrh zákonaSchváleno, 196/2022 Sb.
 243/0 Novela z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konf. – UkrajinaVládní návrh zákonaSchváleno, 198/2022 Sb.
 244/0 Novela z. o opatř. v obl. školství - UkrajinaVládní návrh zákonaSchváleno, 199/2022 Sb.
 245/0 N. z. o zástupcích státu v obchodních korporacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 246/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 247/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 248/0 Novela z. o evidenci skutečných majitelů - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 245/2022 Sb.
 249/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 166/2023 Sb.
 250/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 251/0 Vl.n.z.,kt. se mění z. v obl.zahr.obch.s citlivým mat. - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 383/2022 Sb.
 252/0 Novela ústav. z. - Ústava ČRVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 253/0 Novela z. o mezinárodních sankcích - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 240/2022 Sb.
 254/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 366/2022 Sb.
 256/0 Vl. n. z. o omezujících opatřeních - sankční zákon - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2023 Sb.
 257/0 Novela z. o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 258/0 Novela z. o důchodovém pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 259/0 Novela z. - energetický zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 232/2022 Sb.
 262/0 N. z. o ochránci práv dětí Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 263/0 Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasuVládní návrh zákonaSchváleno, 225/2023 Sb.
 265/0 Novela z. o integrovaném záchranném systému Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 266/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 268/0 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 270/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2023 Sb.
 272/0 Novela z. o zemědělství - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 382/2022 Sb.
 273/0 Novela z. o platebním styku Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 276/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 283/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 226/2023 Sb.
 284/0 Novela státního rozpočtu na rok 2022Vládní návrh zákonaSchváleno, 344/2022 Sb.
 285/0 Vl.n.z. o někt. opatř. proti šíření teroristického obsahu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 67/2023 Sb.
 286/0 Novela z. o pozemních komunikacíchVládní návrh zákonaSchváleno, 184/2023 Sb.
 287/0 Novela z. o právu na digitální služby - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 471/2022 Sb.
 288/0 Novela z. o ochraně zaměstnancůVládní návrh zákonaSchváleno, 125/2023 Sb.
 289/0 Novela z. o pedagogických pracovnících - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 183/2023 Sb.
 290/0 Novela z. o zpravodajských službách ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 291/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 358/2022 Sb.
 292/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 294/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 295/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 126/2023 Sb.
 296/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 423/2022 Sb.
 297/0 Novela z. o hornické činnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2023 Sb.
 298/0 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 363/2022 Sb.
 300/0 Novela z. o ověřování střelných zbraníVládní návrh zákonaSchváleno, 180/2023 Sb.
 301/0 Novela z. o důchodovém pojištění - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 455/2022 Sb.
 302/0 Novela z. - energetický zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 287/2022 Sb.
 306/0 Novela z. o spotřebních daních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2022 Sb.
 307/0 Novela z. o místních poplatcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 252/2023 Sb.
 309/0 Novela z. o Vojenské policii - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 18/2023 Sb.
 311/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2023 Sb.
 312/0 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutíchVládní návrh zákonaSchváleno, 253/2023 Sb.
 313/0 Novela z. - energetický zákon - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 19/2023 Sb.
 321/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2023 Sb.
 323/0 N.z., kterým se zrušuje z. o zemědělských skladních listechVládní návrh zákonaSchváleno, 185/2023 Sb.
 326/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 328/0 Vl. n. z. o jednotném environmentálním stanoviskuVládní návrh zákonaSchváleno, 148/2023 Sb.
 329/0 Vl.n.z. o jednotném environmentálním stanovisku-související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 149/2023 Sb.
 330/0 Novela z. - stavební zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 152/2023 Sb.
 331/0 Novela z. o předpokladech pro výkon funkcíVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze
 332/0 Novela z. o dráhách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 303/2023 Sb.
 333/0 Novela z. o elektronických úkonech a autorizované konverzi - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 457/2022 Sb.
 334/0 Vl.n.z o zvlášt. způsob. hlasování ve volbě prezidenta rep. - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 411/2022 Sb.
 335/0 Novela z. - energetický zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 365/2022 Sb.
 342/0 Novela z. o státní sociální podpořeVládní návrh zákonaSchváleno, 456/2022 Sb.
 345/0 Novela z. o státní památkové péči Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení, zařazen na pořad 94. schůze

1 2ISP (příhlásit)