Sněmovní tisk 253/0
Novela z. o mezinárodních sankcích - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t025300.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t025300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0253a0.pdf (Dokument PDF, 683 KB)t0253a0.doc

Rozesláno poslancům

22. června 2022 v 17:38
ISP (příhlásit)