Sněmovní tisk 175/0
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t017500.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t017500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0175a0.pdf (Dokument PDF, 1021 KB)t0175a0.docx (Dokument DOCX, 233 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0175b0.pdf (Dokument PDF, 807 KB)t0175b0.docx (Dokument DOCX, 200 KB)

Rozesláno poslancům

9. března 2022 v 19:22
ISP (příhlásit)