Sněmovní tisk 174/0
Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t017400.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t017400.docx (Dokument DOCX, 123 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0174a0.pdf (Dokument PDF, 674 KB)t0174a0.docx (Dokument DOCX, 51 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0174b0.pdf (Dokument PDF, 444 KB)t0174b0.docx (Dokument DOCX, 46 KB)

Rozesláno poslancům

9. března 2022 v 18:41
ISP (příhlásit)