Sněmovní tisk 28/0
Novela z. o krizovém řízení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002800.pdf (Dokument PDF, 381 KB)t002800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0028a0.pdf (Dokument PDF, 417 KB)t0028a0.docx (Dokument DOCX, 30 KB)

Rozesláno poslancům

11. listopadu 2021 v 13:00
ISP (příhlásit)