Sněmovní tisk 333/0
Novela z. o elektronických úkonech a autorizované konverzi - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t033300.pdf (Dokument PDF, 501 KB)t033300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0333a0.pdf (Dokument PDF, 570 KB)t0333a0.doc

Rozesláno poslancům

2. listopadu 2022 v 14:20
ISP (příhlásit)