Sněmovní tisk 68/0
Novela z. o platebním styku - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t006800.pdf (Dokument PDF, 889 KB)t006800.docx (Dokument DOCX, 82 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0068a0.pdf (Dokument PDF, 341 KB)t0068a0.docx (Dokument DOCX, 108 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0068b0.pdf (Dokument PDF, 701 KB)t0068b0.docx (Dokument DOCX, 136 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0068c0.pdf (Dokument PDF, 576 KB)t0068c0.docx (Dokument DOCX, 119 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0068d0.pdf (Dokument PDF, 424 KB)t0068d0.docx (Dokument DOCX, 91 KB)

Rozesláno poslancům

1. prosince 2021 v 15:12
ISP (příhlásit)