Sněmovní tisk 202/0
Novela z. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t020200.pdf (Dokument PDF, 480 KB)t020200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0202a0.pdf (Dokument PDF, 669 KB)t0202a0.doc

Rozesláno poslancům

13. dubna 2022 v 17:46
ISP (příhlásit)