Sněmovní tisk 108/0
Novela z. o majetku České republiky

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t010800.pdf (Dokument PDF, 199 KB)t010800.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0108a0.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t0108a0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)

Rozesláno poslancům

20. prosince 2021 v 12:37
ISP (příhlásit)