Sněmovní tisk 158/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t015800.pdf (Dokument PDF, 883 KB)t015800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0158a0.pdf (Dokument PDF, 184 KB)t0158a0.doc

Rozesláno poslancům

28. února 2022 v 14:15
ISP (příhlásit)