Sněmovní tisk 39/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003900.pdf (Dokument PDF, 387 KB)t003900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0039a0.pdf (Dokument PDF, 379 KB)t0039a0.docx (Dokument DOCX, 36 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 12:10
ISP (příhlásit)