Sněmovní tisk 199/0
Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t019900.pdf (Dokument PDF, 666 KB)t019900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0199a0.pdf (Dokument PDF, 337 KB)t0199a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0199b0.pdf (Dokument PDF, 329 KB)t0199b0.doc

Rozesláno poslancům

12. dubna 2022 v 13:58
ISP (příhlásit)