Sněmovní tisk 118/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t011800.pdf (Dokument PDF, 331 KB)t011800.docx (Dokument DOCX, 28 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0118a0.pdf (Dokument PDF, 208 KB)t0118a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

14. ledna 2022 v 14:00
ISP (příhlásit)