Sněmovní tisk 326/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t032600.pdf (Dokument PDF, 337 KB)t032600.docx (Dokument DOCX, 142 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0326a0.pdf (Dokument PDF, 241 KB)t0326a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

2. listopadu 2022 v 9:38
ISP (příhlásit)