Sněmovní tisk 110/0
Novela z. o střetu zájmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t011000.pdf (Dokument PDF, 383 KB)t011000.docx (Dokument DOCX, 39 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0110a0.pdf (Dokument PDF, 319 KB)t0110a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

20. prosince 2021 v 12:41
ISP (příhlásit)