Předpis 249/2011 Sb.

Citace249/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Částka89 (30. 8. 2011)
Účinnostod 30. 8. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
305 Novela z. - atomový zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 249/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)