Předpis 297/2008 Sb.

Citace297/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Částka97 (19. 8. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
415 Novela z. o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 297/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
120/2002novelizujeZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
5/2008rušíVyhláška o seznamu účinných látek 
Derogace pasivní
324/2016novelizujeZákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)1


ISP (příhlásit)