Předpis 302/2016 Sb.

Citace302/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka117 (21. 9. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
569 Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 302/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
166/1993??Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
166/1993??Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
159/2006??Zákon o střetu zájmů 
159/2006??Zákon o střetu zájmů 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
Vztahováno k
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
60/2018??Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)