Předpis 98/2001 Sb.

Citace98/2001 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 27. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
Částka38 (14. 3. 2001)
Účinnostod 14. 3. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
Derogace pasivní
130/2001opravujeSdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb. 


ISP (příhlásit)