Předpis 74/1994 Sb.

Citace74/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka23 (29. 4. 1994)
Účinnostod 1. 6. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
548 Novela zákoníku práce
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 74/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
93/1951novelizujeZákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
65/1965novelizujeZákoník práce 
137/1989rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
121/1990rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
213/1990rušíNařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce 
405/1990rušíOznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí 
9/1991novelizujeZákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
14/1991rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
195/1991rušíZákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
425/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
Derogace pasivní
164/1995novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
220/1995novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti3
262/2006rušíZákon zákoník práce4
Vztahováno k
164/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
568/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 


ISP (příhlásit)