Předpis 286/1995 Sb.

Citace286/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Částka74 (8. 12. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1650 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - vládn

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 286/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
58/1961rušíVyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech 


ISP (příhlásit)