Předpis 49/2020 Sb.

Citace49/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka22 (26. 2. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
554 Novela z. o bankách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 49/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1992novelizujeZákon o bankách 
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 


ISP (příhlásit)