Předpis 205/2020 Sb.

Citace205/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka73 (27. 4. 2020)
Účinnostod 1. 5. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
530 Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 205/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
Vztahuje se k
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
Vztahováno k
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
540/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní 


ISP (příhlásit)