Sněmovní tisk 530
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

Stav projednávání ke dni: 11. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530/0 dne 25. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 774).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/1 (přerušuje projednávání).

Další projednávání možné od 6. 1. 2020.Deskriptory EUROVOCu: potravinová norma, užitková voda, veřejná hygiena, voda, zdraví veřejnosti, zdravotní inspekce, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)