Předpis 167/2008 Sb.

Citace167/2008 Sb.
NázevZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
Částka53 (19. 5. 2008)
Účinnostod 17. 8. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
322 Vl.n. zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Derogace pasivní
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
85/2012novelizujeZákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů3
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu4
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
98/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů7
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci8
Vztahováno k
17/2009na základěVyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 
295/2011na základěNařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 


ISP (příhlásit)