Předpis 34/2005 Sb.

Citace34/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Částka8 (20. 1. 2005)
Účinnostod 1. 2. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
82/1993novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče 
Derogace pasivní
108/2006rušíZákon o sociálních službách 
Vztahuje se k
114/1988na základěZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 


ISP (příhlásit)