Předpis 157/2009 Sb.

Citace157/2009 Sb.
NázevZákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Částka46 (4. 6. 2009)
Účinnostod 1. 8. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
548 Vl.n.z. o nakládání s těžebním odpadem
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Derogace pasivní
168/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
541/2020novelizujeZákon o odpadech4
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony5
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona6
Vztahováno k
428/2009na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
429/2009na základěVyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 
281/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 


ISP (příhlásit)