Předpis 20/2004 Sb.

Citace20/2004 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka7 (23. 1. 2004)
Účinnostod 23. 1. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
352 Novela z. o vodách (vodní zákon)
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Derogace pasivní
180/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)