Předpis 142/2005 Sb.

Citace142/2005 Sb.
NázevVyhláška o plánování v oblasti vod
Částka52 (19. 4. 2005)
Účinnostod 1. 5. 2005, zrušeno dnem 17. 2. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/2003rušíVyhláška o plánování v oblasti vod 
Derogace pasivní
24/2011rušíVyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)