Předpis 85/2012 Sb.

Citace85/2012 Sb.
NázevZákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
Částka31 (20. 3. 2012)
Účinnostod 19. 4. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
539 Vl.n.z. o ukládání oxidu uhl. do přírodních hornin. struktur
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů1
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu2
193/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů3
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích4
541/2020novelizujeZákon o odpadech5
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony6


ISP (příhlásit)