Předpis 215/2005 Sb.

Citace215/2005 Sb.
NázevZákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Částka77 (3. 6. 2005)
Účinnostod 1. 7. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
644 V.n.z. o registračních pokladnách
Navržené změny7 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 215/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
Derogace pasivní
358/2005novelizujeZákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
545/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony2
494/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)3
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu5


ISP (příhlásit)