Předpis 241/1994 Sb.

Citace241/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Částka72 (30. 12. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1227 Zákon, kterým se mění a doplňuje zák. o pojist. na soc. zabe
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 241/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
Derogace pasivní
134/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů1
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění2
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů3


ISP (příhlásit)