Předpis 417/2023 Sb.

Citace417/2023 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka191 (29. 12. 2023)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
385 Novela z. o dani z přidané hodnoty

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 191 pod číslem 417/2023 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 


ISP (příhlásit)