Stenografický zápis 22. schůze, 9. března 2000


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání pokračovalo v 10.06 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


95. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení

Poslanec Libor Krátký
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Václav Exner
Poslanec Libor Krátký


96. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 10.55 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.55 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno v 11.58 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Libor Ambrozek


104. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Jednání přerušeno ve 13.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Kasal


96. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Vladimír Hradil
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Rudolf Tomíček


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Martin Kocourek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Martin Kocourek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Václav Pícl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer


131. Ústní interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vladimír Mlynář
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.46 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


97. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bendl


107. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Karel Vymětal
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Janeček


108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer
Poslankyně Lucie Talmanová


109. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek


110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - třetí čtení

Poslankyně Veronika Nedvědová


112. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bláha
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Ivan Langer


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Poslankyně Kateřina Dostálová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Vojtěch Filip


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.55 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jiří Havlíček
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Radim Turek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Zuzka Rujbrová


59. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Patočka


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Václav Frank


61. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 20.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP