Stenografický zápis 22. schůze, 10. března 2000


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi

Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslankyně Marie Machatá
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vojtěch Vymětal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec František Španbauer
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Kučera st.


116. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/

Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný


127. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Stanislav Křeček


57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

Poslanec Václav Pícl
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Zuzka Rujbrová


59. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Patočka


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Severa


61. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení

Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec František Brožík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP Stanislav Gross
Poslanec František Brožík
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miloslav Kučera st.


118. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/

Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Alena Svobodová


119. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/

Poslanec Radim Turek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Radim Turek
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Radim Turek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Stanislav Fischer


120. Návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 /sněmovní tisk 466/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová


126. Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních /sněmovní tisk 514/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Veronika Nedvědová


122. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.-3. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 473/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek


123. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000 /sněmovní tisk 485/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol


124. Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 505/

Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Svatomír Recman


65. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Stanislav Gross


66. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Jiří Havlíček


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Karel Černý
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Václav Grulich
Poslanec Jan Žižka


128. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999 /sněmovní tisk 558/

Poslanec Cyril Svoboda


129. Zpráva vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnancům /sněmovní tisk 560/

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila ve 14.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP