Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)

(pokračuje Pícl)

Pak jsem zaznamenal od dvou poslanců návrh na prodloužení lhůty k projednávání o 20 dní. Pokud bude zapotřebí přečíst usnesení nebo návrh paní Svobodové, přečtu je.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za rekapitulaci. Rozprava byla uzavřena. Nyní má možnost vystoupit se závěrečným slovem pan ministr, pokud chce této možnosti využít. Nechce, vystoupil v rozpravě.

Pane zpravodaji, opět vás prosím, abyste se přesunul k řečništi a předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Václav Pícl: Paní poslankyně Svobodová navrhla přerušení a odročení projednávání předloženého návrhu zákona do doby předložení závěrečné zprávy z kontroly hospodaření Fondu dětí a mládeže za období roku 1997 - 1999, provedené NKÚ. V této době navrhuje doplnění předloženého návrhu zákona předkladatelem o seznam objektů ve správě Fondu dětí a mládeže a způsob jejich vypořádání. Dále předložila podmíněný návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já myslím, že bychom měli hlasovat o tomto návrhu, a podmíněný návrh bude nebo nebude aktuální podle výsledku hlasování, je-li s tímto postupem souhlas.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Stanovisko pana ministra k tomuto návrhu je negativní, zpravodaje rovněž negativní.

 

Hlasování pořadové číslo 882 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 142 pro 24, proti 109.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Václav Pícl: Další návrh paní poslankyně Svobodové byl návrh na zamítnutí návrhu zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra k tomuto návrhu je negativní, zpravodaje rovněž negativní.

 

Hlasování číslo 883 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 144 pro 22, proti 114.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání a poté prodloužením lhůty o 20 dní. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já se ptám, jestli má někdo jiný návrh. Pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k charakteru této normy bych navrhoval, aby byla přikázána rovněž rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je ještě jiný návrh? Není.

Nejprve rozhodneme o přikázání projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v hlasování číslo 884. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 144 pro 126, proti 3.

 

Další návrh, který bude podroben hlasování, je návrh na přikázání rozpočtovému výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 144 pro 79, proti 47 (v hlasování číslo 885).

 

Nyní rozhodneme o návrhu na prodloužení lhůty k projednání ve výborech. Je návrh na prodloužení lhůty o 20 dní. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 144 pro 61, proti 68 (v hlasování číslo 886).

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru rozpočtovému. Návrh na prodloužení lhůty nebyl přijat.

Děkuji panu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy panu Eduardu Zemanovi a zpravodaji Václavu Píclovi.

Hlásí se ještě pan Pavel Dostál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, neberte to, prosím, jako zneužití mé funkce, že mohu vystoupit kdykoliv a mluvit k čemukoliv. Já bych chtěl mluvit právě k tomuto fondu a chtěl bych se obrátit na znalce jednacího řádu.

Zákon o zrušení fondu má jistý časový limit. To znamená, že zákon ve třetím čtení můžeme přijmout nejdříve za dobu 1 - 2 měsíců. Já mám zprávy z fondu, že jeho majetek se ztenčuje. Mám zprávy, že správní rady, které byly dosazeny novým výborem fondu, si zvýšily podstatně své odměny. Jinými slovy, my tady budeme jednat o zrušení fondu, a když přijde zákon na stůl, tak nebude co rušit. Chci se zeptat znalců jednacího řádu, zda by nemohlo být nějaké usnesení parlamentu nebo přikázání fondu, že do doby zrušení se nesmějí dělat žádné finanční transakce. Jen se ptám a hlasitě na to upozorňuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, to je poměrně závažné sdělení. Nicméně pokud by to bylo takto a jestliže by hrozily vážné hospodářské škody, měla vláda požádat o stav legislativní nouze. To by urychlilo tento proces. Jiná možnost byla podat návrh na zkrácení lhůty o 20 dní. Takto bude zákon v normálním režimu projednáván v šedesátidenní lhůtě ve výborech a  samozřejmě legislativní proces - když vše dobře půjde - může skončit zhruba za sto dní. Dříve to lze těžko předpokládat.

Usnesení sněmovny k tomuto tématu nemá právní závaznost, takže já si myslím, že exekutiva má v ruce možná poněkud více nástrojů než Poslanecká sněmovna.

Nepadne-li konkrétní návrh - mě žádný takový konkrétní návrh v návaznosti na vaše slova nenapadá - obávám se, že musíme pokračovat dále.

Paní kolegyně Rujbrová se hlásí. Paní kolegyně, můžete mluvit pouze k návrhu, protože rozprava neprobíhá.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já se chci vyjádřit k dotazu pana ministra Dostála. Je sice skutečností, že tato sněmovna si ad hoc zvykla řešit jednotlivé případy -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně, já se omlouvám, rozprava neprobíhá. Mohu vám pouze dovolit dát třeba návrh na zařazení nového bodu a odůvodnit jej. To lze, ale nelze diskutovat k neprobíhajícímu bodu. Já se omlouvám.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Poradím panu ministrovi mimo tento mikrofon.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Velice děkuji za pochopení. Není to jednoduchá situace, byť si dovedu představit, že vaše sdělení mělo svou váhu. Já ale musím ctít to, co mi ukládá zákon o jednacím řádu.

 

Další bod, kterému se budeme věnovat, je

 

59.
Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 521/ - prvé čtení

 

Tento bod jsme včera přerušili před hlasováním o přikázání jednotlivým výborům Prosím, aby pan zpravodaj tohoto bodu kolega Jiří Patočka, zkontroloval, jestli správně navazuji na včerejší jednání.

Podle mých poznámek nepadl ani návrh na zamítnutí, ani návrh na vrácení a měli bychom nyní hlasovat o návrhu na přikázání jednotlivým výborům k projednání. Prosím, pane zpravodaji, abyste se vyjádřil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP