Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)

(pokračuje Španbauer)

Docela nepatrný průsak v minulém období ukázal, že PR skupiny, vlivové skupiny, se domlouvají na charakteru a tvorbě pořadů mimo vědomí vedení České televize. Koneckonců to co zmiňuji, je pokus jistého oddělení za peníze koncesionářů vyrábět pořad, který by dělal permanentního impresária jednomu politikovi tady z nás. To jsou zhoubné principy, a přitom šéf toho oddělení to zdůvodňoval úplně bez uzardění. Jsou to principy v televizi obvyklé a tímto směrem budeme muset pravděpodobně zaostřit svou legislativní optiku, vážení kolegové.

Toho si budeme muset všimnout, že veřejnoprávní televize opravdu není jenom kšeft, jak o tom v jiné mediální rozpravě mluvil třeba pan místopředseda Langer. On se domníval, že jde o kšeft s televizní plochou a časem, ale tenhle kšeft postoupil mnohem dál. V tomto kšeftu se obchoduje s politickým vlivem. Jestliže nám dneska rada říká "zvyšte nám poplatky", to co nedovyslovila, je to, že říká "nebo budeme více obchodovat se svým vlivem". To nezaznělo, ale kdo se ve fungování toho baráku, té instituce trochu vyzná, musí vidět, že tlak tímto směrem existuje.

Tuto radu budeme muset rozpustit. Ale do budoucna nejsem příznivcem silových řešení. Jestliže si rozebereme principy, které tam působí, tak nám nezbývá než pochopit, že to, co tam je, je vliv peněz a že tyto peníze budou muset být naředěny jinými penězi. Šanci pro občana a pro média vidím v tom, že přijdou cestou privatizace a cestou zavádění významných investic peníze, které zředí ty naše místní, a v tom je šance, že zředí i vliv na naše média, nejen na Českou televizi.

Vážení kolegové, chystám se poděkovat vám, kteří budete alespoň 30 vteřin přemýšlet o tom, co jsem vám řekl. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Španbauerovi. Nyní bude hovořit pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, podobně jako předseda našeho poslaneckého klubu i já mám z dosavadního průběhu této diskuse velmi trapný pocit. Například ideologické hodnocení jednoho seriálu mi připadne na stejné duševní úrovní jako ten seriál samotný a nepovažuji takové argumenty jako součást diskuse za příliš relevantní.

Nicméně bych přesto rád na jeden diskusní příspěvek zareagoval, a to na diskusní příspěvek pana kolegy Mlynáře, se kterým velmi souhlasím, a on to velmi správně připomenul, že je to Poslanecká sněmovna, která deleguje rozhodovací pravomoc na Radu České televize. A stejně tak správně připomenul, že ale spolu s rozhodovací pravomocí deleguje i odpovědnost této radě. Nedovedu si představit žádnou pravomoc bez odpovědnosti, to jsou spojité nádoby. Bez ohledu na to, co dnes říkal Ivan Hoffman ve svém ranním komentáři, se domnívám, že Poslanecká sněmovna, jestliže nevolá dlouhodobě, několik let Radu České televize k odpovědnosti za své rozhodování, tak si sama počíná nezodpovědně. A nezodpovědnosti v našem počínání, vážení přátelé, už bylo dost. (Z lavice vlády ruší hovor na mobilu.)

Jsem přesvědčen, že navržená usnesení jsou pravdivá, a budu pro ně hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní se přihlásil pan kolega Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych ještě něco málo krátce řekl o pravomocích rady. Z komentářů mých předřečníků to snad mohlo vypadat, že rada je slabá proto, že jich je pouze devět, a že tudíž nejsou schopni kontrolovat Českou televizi a nejsou schopni nalézat a hledat efektivní přístupy k hospodaření České televize.

Chtěl bych pouze připomenout, že Rada České televize ze zákona schvaluje rozpočet a schvaluje účetní závěrku, z čehož si vyvozuji, že má odpovědnost za rozpočet. Protože sama rada hospodaří podle svého rozpočtu, který si schválí, umožňuje jí její pravomoc rozhodnout, že si najme kohokoliv, jakýkoliv orgán, jakéhokoliv auditora, jakéhokoliv finančního účetního, jakéhokoliv odborníka, který pro ni tuto analýzu bude dělat. Rada to neučinila, rada si na to ani nestěžovala. Naopak slyším z úst některých radních, že oni nemohou nic, pouze odvolat ředitele České televize. To je lež, přátelé. To není pravda. Jsou zodpovědni za hospodaření České televize, a když jsme tu mluvili o tom, že radní nemají ekonomické vzdělání, spoléhám na to, že zákon o České televizi bude myslet více na stránku hospodaření České televize, bude myslet na to, že je třeba Českou televizi více hodnotit po stránce vyváženosti. Ano, na to nechť je třeba - v uvozovkách - správní rada nebo něco takového, ale mám za to, že by zde měl dozorčí orgán, který bude kontrolovat hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky.

Do té doby, než takový orgán bude, mám za to, že je relevantní bavit se o zvedání poplatku jak pro Český rozhlas, tak pro Českou televizi. Potřebujeme mechanismy, které budou hlídat, jsou to obrovské peníze, a představíte-li si, že na každé radnici, malé, větší, největší, prostě každou korunu musí ze zákona obrátit v ruce, a na Českou televizi, která má pětimiliardový rozpočet, a na Český rozhlas, který má rozpočet zhruba 1,6 miliardy korun, se toto nevztahuje. Rada nemá vytvořeny mechanismy a to považuji za prokázané. Jakým způsobem by kontrolovala, jak se s penězi zachází? To myslím, že je fatální, myslím, že to je špatně a to je důvod, proč ta rada tam nemá být.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Bendlovi. Dále se do rozpravy hlásí pan kolega Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, je mou povinností upozornit Poslaneckou sněmovnu, že v průběhu diskuse zazněly dva návrhy na usnesení. Abychom však učinili liteře zákona zadost, musím tady přednést ještě jedno, v tuto chvíli podmíněné usnesení, které reaguje na § 6 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., tj. usnesení, které konstatuje, že budou-li přijata předcházející dvě usnesení, pak byl naplněn tento paragraf a pak musí Poslanecká sněmovna odvolat zbývající členy Rady České televize.

Jenom pro osvěžení vaší paměti - Rada České televize má být ze zákona devítičlenná. V průběhu posledních týdnů celkem tři členové rady odstoupili, v tuto chvíli je rada už jenom šestičlenná. Konkrétně jsou jejími členy pánové Vladislav Kučík, Jiří Zajíc, Juraj Podkonický, Pavel Kabzan, Jan Jirák a Miloš Rejchrt. Opakuji znova, budou-li přijata předcházející dvě navržená usnesení, toto třetí podmíněné musí být potom rovněž hlasováno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Rozpravu uzavírám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP