Neautorizováno !


 

(13.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vyjasněte si to. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí. Pan kolega Beneš nechce reagovat? Ne. Uzavírám rozpravu ve třetím čtení.

Kolegyně a kolegové, já jsem nyní registroval stanovisko předsedy poslaneckého klubu Unie svobody pana kolegy Kühnla, že jeho klub by žádal, aby hlasování o pozměňovacích návrzích proběhlo až po polední přestávce. Stejně čas na polední přestávku vypršel a hlasování by asi bylo poměrně dlouhé. Chci se zeptat, jestli toto stanovisko trvá. Ano. Ještě se nerozcházejte, přece jen bych chtěl dát ještě něco odhlasovat.

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Po polední přestávce bychom navrhovali následující postup. Dokončit rozjednané dva body k reformě veřejné správy. Poté pokračovat až do 16 hodin prvním čtením všech zákonů, kdy budeme projednávat ještě dvě interpelace. Ve zbývajícím čase vyhrazeném pro interpelace v souladu se schválenými usneseními bychom pokračovali dále třetími čteními do vyčerpání. Navrhujeme, abychom dnes jednali po 19. hodině včetně projednávání zákonů, hlasování o zákonech a případně o mezinárodních smlouvách. O tom je třeba hlasovat.

K tomu ještě vystoupí pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám ještě doplnění tohoto procedurálního návrhu, týkající se zítřka, a to tak, že by se pokračovalo neprojednanými prvními čteními, resp. třetími čteními a zahajovalo by se body 117 a 116, aby byly co nejdříve za námi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Máme zde dvě hlasování, jedno hlasování o tomto přeskupení bodů a druhé hlasování o době jednání.

Nejprve budeme hlasovat o postupu projednávání jednotlivých bodů. Jestli je zapotřebí je ještě přednést, můžeme to udělat, ale myslím, že je to srozumitelné.

 

O tomto přeskupení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 766. Je to procedurální návrh. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 174 pro 122, proti 13.

 

Nyní vás na žádost paní místopředsedkyně Buzkové odhlašuji a prosím o novou registraci.

Pan kolega Škromach má ještě připomínku. Zřejmě navrhne jednat do 23 hodin. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Procedurální návrh bych doplnil ještě o jeden návrh, aby bylo rozhodnuto o tom, že sněmovna bude zítra jednat do 15 hodin a všechny neprojednané body budou posunuty na další schůzi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bez polední přestávky. Ano, to je konstruktivní návrh. Hlásí se pan kolega Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych to modifikovat. Já bych velmi stál o to, a myslím že všichni, abychom se vypořádali přinejmenším se zákony, tedy mohla-li by být modifikace návrhu pana kolegy Škromacha v tom smyslu, že budeme jednat do 15 hodin s tím, že musí být doprojednány všechny návrhy zákonů v prvním a ve třetím čtení a zbývající zprávy by se případně přesunuly.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, návrh je srozumitelný. Nejprve budeme rozhodovat o návrhu pana kolegy Škromacha ve zpřesnění, jak je uvedl kolega Langer.

Teď mě pan kolega Výborný upozorní na to, že tento návrh může podat tuším jen určitá kvalifikovaná skupina poslanců, což platí v případě prodloužení jednání po 19. hodině.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo, dovolím si poznamenat, že se mýlíte. Žádnou takovou poznámku mít nebudu. S tím se vypořádáte jako řídící schůze sám. Nic takového nenamítám.

Já jen upozorňuji, že na programu této schůze je také bod 127 - žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka. Tento bod nebude vůbec složitý, protože mandátový a imunitní výbor předložil usnesení a koneckonců poslanec Libor Ježek je toho mínění, že souhlas má být vydán, a to bez nějakých průtahů, ale z hlediska zákona o jednacím řádu musí být o této věci rozhodnuto na první schůzi Poslanecké sněmovny po projednání v mandátovém a imunitním výboru. Já to říkám proto, že tento bod je z této schůze nevyřaditelný, protože by došlo k porušení zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za zpřesnění a omlouvám se za to, že jsem vám podsunul do vašeho konání něco, co jste neměl v úmyslu, ale já vždy když vás vidím v ruce třímat jednací řád, si myslím, že to věstí něco nedobrého pro řídícího schůze.

V každém případě si myslím, že lze modifikovat návrh pana kolegy Škromacha tak, že zítra bychom projednali jako třetí bod po dvou bodech, které jsou již stanoveny, tu záležitost, která by časově neměla být náročná a kterou nyní upřesnil pan kolega Výborný. V tomto znění budeme rozhodovat o návrhu pana kolegy Škromacha. První tři body zítra budou: 117, 116 a 127.

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 767. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 166 pro 121, proti 23.

 

Nyní se musíme vypořádat s návrhem na hlasování po 19. hodině. Tento návrh lze dát z podnětu jedné pětiny poslanců nebo dvou poslaneckých klubů. Pan kolega Filip se hlásí.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní a pánové, mám návrh, aby se v případě, že bude schváleno hlasování po 19. hodině, určitě nehlasovalo o třetích čteních. Já jsem totiž přesvědčen o tom, že to je otázkou dohody poslaneckých klubů. Včera jsme přerušili schůzi po 20. hodině s tím, že byl velký prostor pro jednání mezi poslaneckými kluby o tom, jak se bude dnes ráno vyvíjet hlasování, a přesto jsme zažili tři velké přestávky. Já si myslím, že jestli má být hlasování po 19. hodině, tak o prvních čteních.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V každém případě - nevím, co to se mnou udělá v klubu sociální demokracie - jménem klubu sociální demokracie dávám jeden návrh a doufám, že se přihlásí ještě jeden předseda jiného klubu, aby byl hlasovatelný můj původní návrh. Hlásí se zastupující místopředseda klubu ODS pan kolega Nečas.

Nejprve budeme hlasovat o mém původním návrhu, poté o návrhu kolegy Filipa, který si ale musí najít do páru ještě jednoho předsedu poslaneckého klubu. Zatím je jeho návrh nehlasovatelný.

 

Hlasujeme o mém původním návrhu. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? (Velký hluk v sále, ozývají se hlasy "o čem se hlasuje?")

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 168 pro 72, proti 69 (v hlasování 768).

 

Já panu kolegovi Filipovi ulehčím pozici a přidám se  v tuto chvíli k němu, takže budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Filipa. Nebudeme. Pan kolega Filip se hlásí.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já jsem ten návrh dával jako podmíněný, pane místopředsedo. V tuto chvíli - pokud takto rozhodla sněmovna - žádný návrh nemám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se místopředsedkyně sněmovny paní kolegyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sněmovna se rozhodla, že dnes po 19. hodině nebude hlasovat o návrzích zákonů a návrzích mezinárodních smluv. Nicméně v situaci, kdy je velmi sporné, zda se podaří zítra do 15 hodin dopracovat pořad této schůze, může předsedající rozhodnout o tom, že dnes po 19. hodině se bude jednat, bude se i hlasovat, avšak pouze o jiných věcech, než jsou návrhy zákonů a mezinárodních smluv.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP