Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)

(pokračuje Kasal)

Nebude zakleto do nějakých ideologických kliček, nebude se hájit tím, že tady vytváříme nějaká úřednická místa. To jsou tak laciné argumenty, se kterými neobstojíte ani v té poslední vesnici. Zkuste si to.

Paní a pánové, máme společnou - a bylo dobře, že tady o tom byla řeč, bude-li přijata soustava zákonů - odpovědnost, odpovědnost za to, aby zákony byly naplňovány v praxi. Každé torpédování našeho rozhodnutí bude znamenat znejistění občanů. To není nic proti diskusi. Diskuse je vítaná a budeme mít určitě příležitost při hledání drobných chyb a pochybení, která v zákonech zcela nepochybně budou, společně se zasloužit o to, aby zákony za deset či za patnáct let byly podstatně lepší. Ale odpovědnost ani z vás, kteří budete hlasovat proti, nikdo nesejme.

Paní a pánové, těším se na to, až krajská zastupitelstva prokážou v příštích letech, že naše dnešní rozhodnutí bylo správné. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Můj zrak míří do řady Unie svobody, jestli nechce někdo jménem tohoto poslaneckého klubu vystoupit. Ne. (Smích v sále.) Teď se přiznám, že nerozumím tomu smíchu.

Zazněl návrh na usnesení a vzhledem k tomu, že nikdo s přednostním právem vystoupit se již nehlásí, rozhodneme tedy hlasováním o návrhu usnesení, které ještě jednou pro jistotu přečtu.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 344, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 805 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 173 pro hlasovalo 102, proti 54. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Tím jsme se vypořádali s bodem, o kterém jsem hovořil. Nyní bychom měli rozhodnout hlasováním o bodu předcházejícím, a to bodu s pořadovým číslem 96, kterým je

 

96.
Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech
a zákonem o hlavním městě Praze
/sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

 

Byla ukončena rozprava, byly odhlasovány všechny pozměňovací návrhy a měli bychom přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Nerozumím teď gestikulaci směrem k předsedajícímu.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, podle sněmovního tisku 426, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 806. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 173 pro hlasovalo 103, proti 52. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru vnitra i zpravodajům, kteří se podíleli na projednávání těchto zákonů. Slovo uděluji panu ministru vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Paní kolegyně, páni kolegové, děkuji všem, kteří zodpovědně přistoupili k tomuto těžkému úkolu a k této velké práci. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny kolegy a kolegyně, aby mi věnovali pozornost, chtěl bych oznámit postup jednání Poslanecké sněmovny. Ještě pan kolega Hradil.

 

Poslanec Vladimír Hradil: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, v předposledním hlasování se mi objevilo "N", omlouvám se, hlasování nezpochybňuji. Chtěl jsem hlasovat pro.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takto se vyjádřil pan poslanec Hradil pro stenozáznam.

K následujícímu pořadu jednání schůze. Do 16 hodin, kdy budou zahájeny interpelace na předsedu vlády, které zbývají ještě dvě, bychom projednávali první čtení zákonů v pořadí 55, 56, 57, možná 59 a další. Po skončení ústních interpelací na předsedu vlády bychom projednávali do 19 hodin třetí čtení zákonů. Pořadová čísla 97, 107, 108, 109, 110, 112 a avizuji, že po devatenácté hodině jako předsedající navrhnu a budu řídit schůzi s tím, že budou projednávány zbývající zákony v prvním čtení, o kterých nebude hlasováno a bude o nich hlasováno až zítra. Toto je návrh pořadu jednání.

O slovo požádal ještě předseda poslaneckého klubu KSČM pan kolega Vojtěch Filip. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, měl bych prosbu na sněmovnu. Jde v podstatě o procedurální rozhodnutí. Všichni předkladatelé zákona o Horské službě, tisk 350, jsou připraveni ho odůvodnit, ale rozhodnutí 19. schůze Poslanecké sněmovny bylo dokončit první čtení zákona o Horské službě po projednání druhého čtení zákona o krizovém řízení, když to řeknu zkráceným způsobem. Jsme připraveni a ochotni podle schváleného pořadu schůze zákon doprojednat. Záleží tedy na tom, jestli se Poslanecká sněmovna rozhodne změnit své rozhodnutí z 19. schůze projednávat ho souběžně po prvním čtení, anebo podle svého původního rozhodnutí. Pokud by se rozhodla změnit rozhodnutí z 19. schůze, budeme předkládat, pokud ne, tak by bylo potřeba rozhodnout o případném vyřazení ze schůze.

Já vyřazení ze schůze nenavrhuji a navrhuji, protože jsem hlasoval proti tomu, aby se to projednávalo až po druhém čtení, revokovat toto usnesení a navrhuji ho projednat po prvním čtení. Pokud ale můj návrh neprojde, znamená to, že tento tisk číslo 350, bod 68, nemůže být na této schůzi projednán. Žádám, aby o tom bylo hlasováno teď, abychom si ujasnili, jak budeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o klid. Pane předsedo, chci se jenom ujistit, protože jsem neměl možnost sledovat celé vaše vystoupení. Faktem je, že platí usnesení, kterým říkáme, že tento bod nemůže být projednáván, a přesto byl zařazen. Navrhujete hlasování, které by potvrdilo jeho zařazení, a nebude-li toto potvrzeno, pak žádáte, aby byl vyřazen.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Žádám o revokaci usnesení z 19. schůze Poslanecké sněmovny, kterým se určuje, že může být projednán až po druhém čtení. Teď budeme po prvním čtení zákonů a já si myslím, že je to možné projednávat již po prvním čtení zákonů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji. Prosím další kolega. Prosím o pozornost.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Vyjadřuji se k tomu z toho důvodu, že jsem zpravodajem zákona o Horské službě. Při prvním čtení bylo jasně prokázáno, že tento návrh má souvislost právě s návrhem zákona o integrované záchranné službě, a právě proto tenkrát sněmovna rozhodla, aby se to projednávalo až po druhém čtení. Zákon o integrované službě ovšem ani neprošel v prvním čtení. Myslím si, že teď řešit jakékoliv oddalování nebo zařazování je zbytečné, protože skutečně pravá podstata věci byla, že tyto zákony spolu souvisejí, a proto mají být projednány až ve druhém čtení. Ve své podstatě jsem proti návrhu kolegy Filipa.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. O tom rozhodneme hlasováním. Zazněl návrh na revokaci usnesení z 19. schůze Poslanecké sněmovny. Zahraji si na zpravodaje. Nedoporučuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP