Neautorizováno !


 

(19.30 hodin)

(pokračuje Turek)

I toto je ukázka toho, jak se v tomto fondu hospodařilo. Je to ukázka viny této Poslanecké sněmovny, protože tato sněmovna tam měla své zástupce, kteří neplnili svoji roli.

Nyní k vlastnímu předloženému zákonu o likvidaci fondu. Jako předsedu podvýboru pro mládež mě trochu mrzí, že tento návrh, jak je v poslední době v této sněmovně dobrým zvykem, nebyl předem konzultován s podvýborem, který - jak už tady bylo řečeno - v posledním 1,5 roce nedělal nic jiného, než se zabýval právě problematikou Fondu dětí a mládeže. Myslím, že je zde ještě spousta zajímavých námětů, kterými se tento podvýbor mohl zabývat.

Proto mě mrzí, že jsme neměli možnost se s tímto zákonem seznámit při podrobnější rozpravě, přestože existují pracovně konzultační skupiny, složené především ze zástupců dětských a mládežnických organizací - pro vaši informaci, je jich v této zemi přibližně 160, možná o něco více, a sdružují přes 160 tisíc dětí -, a dostali jsme se k tomuto návrhu až na poslední chvíli, tzn. před projednáváním ve sněmovně.

Nové vedení fondu chtělo změnit špatnou tradici od roku 1993, že nekomunikovalo právě s těmito organizacemi, které zastupovaly děti a mládež. My jsme zadali řadu úkolů novému vedení a myslím, že vedení poměrně dobře obstálo. Jeho členové se poctivě zúčastňovali všech jednání našeho podvýboru a to také nebývalo zvykem. Přesto byl předložen tento návrh zákona a nebyl předem konzultován.

Proto nyní stojíme trochu ve schizofrenní situaci, že máme ještě na programu schůze informaci o rozpočtu Fondu dětí a mládeže a také program činnosti mládeže. Já se domnívám, že jsou to spojité nádoby, které přinejmenším mohly být projednávány společně, protože podle mého názoru potom už budeme jen opakovat to, co už jsme jednou řekli, takže tyto body už budou jen formální.

Přinejmenším bych se přimlouval za to, abychom prodloužili lhůtu na projednávání ve výborech o 20 dní, jak již zde bylo navrženo, a abychom se skutečně velmi vážně zabývali podstatou tohoto problému, protože majetek v hodnotě jedné miliardy, který by snad ještě v tomto fondu mohl být, není právě malý.

Chtěl bych se zeptat pana ministra na jednu věc. V době, kdy zřizujeme fondy dopravy, fondy bydlení, máme Fond kinematografie, Fond kultury, nám odpadne jeden velmi zajímavý fond, ze kterého se dají financovat i mládežnické projekty. Bude mi pravděpodobně oponovat, že těch peněz až tak mnoho nebylo. Ano, to bylo dosud. Bylo to maximálně 300 tisíc, následně 600 tisíc a v závěrečné fázi roku 1999 jsme se vyšplhali asi k 900 tisíc Kč.

Pokud jste si někteří z vás prostudovali návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000, mohli jste si v něm přečíst, že tento rozpočet už hospodaří s přebytkem přes 10 milionů Kč. Myslím, že to není málo, ale samozřejmě ve srovnání s možnostmi rozpočtu Ministerstva školství je to pořád jen nepatrné procento. Na druhé straně jsou to především ty organizace, které nemají tak významný vliv, které nejsou dejme tomu tradiční, a ty právě usilují o to, aby získaly granty, které vypisuje vedení Fondu dětí a mládeže. Do grantové komise by měli být nominováni i zástupci Poslanecké sněmovny.

Myslím si, že je to škoda, protože pro takovou organizaci, která čítá přibližně tisíc členů, je grant ve výši 10 tisíc až 20 tisíc Kč poměrně hodně peněz a dá se za to udělat třeba zajímavý letní kemp se zaměřením například na protidrogovou problematiku.

Zajímalo by mě, jestli to přece jen nebude ztráta a jestli se počítá do budoucna s tím, že bychom zavedli třeba nějaký nový rozpočet speciálně pro děti a mládež nebo zřídili nový fond. Myslím, že majetek, který v tuto chvíli ve fondu je, by se dal určitým způsobem transformovat. Majetek by se dal vypořádat, tzn. transparentní výběrová řízení, protože samotné bezúplatné převody ve mně budí určité podezření, že všechny nemusí být zcela v pořádku. Myslím, že by tam mělo být přinejmenším výběrové řízení.

Co se týká aktiv a pasiv, která budou převedena na účet při Ministerstvu financí, také si nemyslím, že je to zcela správné. Domníval bych se, že by bylo rozumnější využít to jako základní balík peněz pro vstup do nového fondu, který by byl schopen financovat dětské a mládežnické granty.

Je tady spousta otázek, které se nabízejí, a proto se přimlouvám alespoň za to, abychom neprobrali tuto tematiku ve velkém spěchu a abychom dali šanci podrobnému projednání ve výborech. Jak už zde říkal zpravodaj, obsah tohoto zákona, přestože je krátký, je velice závažný.

Děkuji vám za vaši pozornost. Doufám, že jsem vás příliš nezdržel.

Myslím, že Fond dětí a mládeže by ještě mohl sehrát určitou roli, která by se stala dejme tomu základem budoucí finanční politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právě ve vztahu k dětem a mládeži.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Paní kolegyně Dostálová se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím vzkázala panu kolegovi Turkovi, že jsem v žádném případě neuronila ani slzičku nebo slzu v případě odvolávání minulého výboru fondu. Já jsem zde pouze vyjádřila své velké politování nad tím, že jsme v té situaci, kde jsme teď, nestáli minulý rok na jaře a neřešili otázku zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže už na jaře minulého roku. Já jsem zde vyjádřila své politování v tom smyslu, že jsme opět o další rok právě vašimi hlasy, pane kolego, prodloužili činnost Fondu dětí a mládeže.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo další se hlásí do rozpravy? Ještě pan kolega Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Pane předsedající, vaším prostřednictvím bych se zeptal, co je špatného na agónii, která má přinést 10 mil. Kč pro rozpočet dětí na příští rok.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kladu tímto otázku. Paní kolegyně Dostálová slyšela. Případně otázku zodpoví pan ministr Zeman ještě v rámci rozpravy.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych rád odpověděl na některé věci rovnou, než se zapomenou. Mám takové zvláštní pocity, protože mě napadá několik otázek. První zvláštní otázka je, v čí vládě jsem a kdo je mou opozicí.

Druhá velmi zvláštní otázka je, proč mě část poslanců přesvědčuje, že já zodpovídám za Fond dětí a mládeže, když tento fond zřídili poslanci sněmovny a já jsem tady jenom ten, koho vláda pověřila, aby připravil zákon, protože někoho pověřit musela. Vzhledem k tomu, že je to Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, já jsem vypadal jako ten, kdo má nejblíže k tématu.

Rád bych všechny, ať už je to poslanec Havlíček, nebo paní poslankyně Svobodová, upozornil, že z celého zákona nikde nevyplývá, že by Ministerstvo školství mělo sebemenší zájem v této věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP