Neautorizováno !


 

(18.00 hodin)

Poslanec Jan Bláha: Tím se stává nehlasovatelným bod B10 a bod B20, které mají věcnou souvislost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, pane zpravodaji, vůči tomuto vašemu konstatování je námitka. Hlásí se pan kolega Miloslav Kučera ml.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Myslím, že se musím ohradit proti tomu, že je to nehlasovatelné. Zatímco schválený pozměňovací návrh řeší způsob výpočtu výše škody, tento můj pozměňovací návrh stanoví výši částek pro vyrovnání náhrady, takže si to úplně neodporuje. Vzniká tam samozřejmě jakási malá nuance protismyslu, ale jen malá, snesitelná. Naopak každé znění řeší úplně něco jiného.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pane zpravodaji, co vy na to?

 

Poslanec Jan Bláha: Já nesouhlasím s tímto výkladem. Podle výkladu legislativy se to vylučuje. Upozorňoval jsem na to před hlasováním předem, protože zmiňovaný bod B10 odkazuje na schválený bod C, jinými slovy tím, že se na to odkazuje, nejsou slučitelné texty jako takové a nelze podle toho postavit vyhlášku. Není to názor můj, je to názor legislativců.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych doporučoval řešení toto. Pan zpravodaj konstatoval, že B10 není hlasovatelný, pan kolega Kučera se domnívá, že je hlasovatelný. Podle mého názoru musí o tom rozhodnout sněmovna. Budu to brát jako námitku proti konstatování, že návrh je nehlasovatelný.

 

To znamená, že v hlasování pořadové číslo 857 budou hlasovat pro ti, kteří se domnívají, že B10 je hlasovatelný. Kdo souhlasí s návrhem, že B10 je hlasovatelný, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 153 pro 66, proti 73. S konstatováním zpravodaje byl vysloven souhlas.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o B11, a to z toho důvodu, že B11 vypouští celý odstavec a podle výsledku pak můžeme teprve hlasovat o písmenech, která byla vyjmuta, A9 a A17, a pak bychom pokračovali hlasováním o ostatních B. Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 858 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ze 153 přítomných pro 72, proti 77.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Bláha: Tím se můžeme vypořádat se zbylými body pod písmenem A. Může to být jedno hlasování, protože mají věcnou souvislost - A9 a A17. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 859 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 154 pro 124, proti 25.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní bychom hlasovali o zbylých bodech pod písmenem B. Díky dosavadnímu schválení body B1, B4, B7, B9, B10, B11, B12, B16, B18, B19 a 20 jsou nehlasovatelné, konkrétně jednotlivá hlasování nebo ty identické body, o kterých jsem hovořil. Mohli bychom hlasovat o ostatních bodech, ale doporučuji hlasovat jednotlivě a budu raději body předčítat.

Nyní navrhuji hlasovat o bodu B3. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 860 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bláha: Ještě bychom měli hlasovat o B2. Šlo by o částečné hlasování. V tomto bodě bychom se vlastně vyjádřili pouze k § 7 odst. 3, protože tento bod má jednu záležitost navíc, když se všude vypouštělo slovo "holubi". Hlasovat tedy budeme o B2, ale pouze o části, která se dotýká § 7 odst. 3. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Námitky nejsou.

 

O této části bodu B2 rozhodneme v hlasování číslo Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 155 pro 152, proti nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Bláha: Další je hlasování o B5. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 862 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro 107, proti 43. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Bláha: Nyní budeme hlasovat o B6. Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 863 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 155 pro 75, proti 75.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Bláha: Další návrh je pod bodem B8. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 864 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 155 pro 150, proti nikdo.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Bláha: Dále bychom mohli hlasovat o bodech B13, B14, B15 a B17 společně. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Námitky nejsou.

 

Hlasování pořadové číslo 865 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 155 pro 153, proti nikdo.

 

Poslanec Jan Bláha: O bodu C už jsme hlasovali, čili nyní bod D1 a 2, jednotlivá hlasování. Domnívám se, že D3 a D4 pro věcnou souvislost by mohly být hlasovány společně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan poslanec Mandík souhlasí? Ano, D3 a D4 společně.

 

Poslanec Jan Bláha: D1 - nesouhlasná stanoviska.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 866 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ze 155 přítomných pro 34, proti 116.

 

Poslanec Jan Bláha: D2 - stanoviska nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 867 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ze 155 přítomných pro 32, proti 113.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Bláha: Další bude společné hlasování o D3 a D4. Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 868 probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Ze 156 přítomných pro 29, proti 116.

 

Prosím o další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP