Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Je také dobré vědět, že i ty země, které z daleko lepších výchozích podmínek liberalizovaly svůj telekomunikační trh, to nedělaly najednou nebo v nějakém poměrně krátkém intervalu, protože šlo o velmi náročný proces.

Abychom si uvědomili tu náročnost, zhruba 80 % těchto stanic bude přečíslováno. Doporučuji si přečíst i příslušnou zprávu Evropské komise, kde je řečeno, že zavádění přenositelnosti čísel je nesnadný proces, který vyžaduje určité časové období, kde se řeší otázky technické, organizační a regulační, tedy tzv. číslovací plán. Tento číslovací plán včetně pravidel pro přidělování má být k 30. červnu 2000, čili tohoto roku, abychom si rozuměli.

Teď se dostávám ještě ke dvěma argumentům, které bych rád uvedl k § 78, který byl jádrem našeho sporu zde v Poslanecké sněmovně. Zavedení služby přenositelnosti čísel znamená ustanovit a zřídit správce databáze čísel, protože tady vzniknou určité náklady, a teď je otázka, kdo je bude hradit, zda je bude hradit provozovatel, zda je bude hradit stát, zda se nějak promítnou do telekomunikačních poplatků pro koncové uživatele apod. Já bych chtěl upozornit, že tyto náklady se odhadují na částku 4 miliardy až 5 miliard Kč a že by do jisté míry paradoxně vznikla situace, kdy by konkurentům Českého Telecomu tyto náklady platil sám Český Telecom.

Dovolte mi, abych rozbil poslední iluzi. Vy tady vytváříte představu, že na liberalizaci cen, která je bezpochyby naším společným cílem - lišíme se zhruba o 1,5 roku - nejvíce vydělají uživatelé místního telefonního provozu, ale ve skutečnosti na tom nejvíce vydělají uživatelé mezinárodního telefonního provozu, což není nic špatného. Na druhé straně si ale uvědomme, kolik našich lidí používá mezinárodní a kolik místní telefonní provoz.

Zcela závěrem mi dovolte jednu naprosto okrajovou otázku. Shodou okolností právě dnes v poledne jsem měl třetí přednášku pro americkou obchodní komoru a dotaz podobný vašemu mi měl být v diskusi položen jedním účastníkem. Moje první věta zněla, že musím připustit, že tato vláda na rozdíl od předchozích vlád vážně přikročila k realizaci privatizace podniku Český Telecom a že v této souvislosti odhadovaná tržní cena je 93 miliard Kč. Podle některých odhadů by při uspíšení těchto operací, které vy, pane poslanče, navrhujete, tato tržní cena okamžitě klesla přibližně o 15 miliard Kč, takže stát by na privatizaci prodělal 15 miliard Kč, které částečně chceme, jak dobře víte, investovat tu do Fondu dopravy, tu do Fondu bydlení, případně i do jakéhosi startovacího kapitálu pro pojišťovací důchodové fondy.

Nepřímým argumentem pro mé tvrzení je i fakt, že po schválení telekomunikačního zákona ceny akcií podniku Český Telecom vzrostly o 12 %.

Nyní mi dovolte, abych konstatoval, že ve druhé části své odpovědi na dotaz onoho amerického tazatele jsem vyjádřil své hluboké přesvědčení, že tento tazatel není reprezentantem žádné konkurenční společnosti Českého Telecomu a že jeho dotaz nemá naprosto, ale naprosto nic společného, s jakýmikoli lobbistickými tlaky.

Dovolte mi, pane poslanče Mlynáři, abych stejně hluboké přesvědčení vyjádřil i ve vašem případě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo vlády. Pan kolega Mlynář využije svého práva položit doplňující otázku.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji. Pane premiére, ujišťuji vás, že zastupuji zájem jediného lobby, totiž uživatelů telefonních stanic.

Vaše podklady, které vám jistě připravilo Ministerstvo dopravy, které  čerpalo z dat Telecomu, jsou však jednostranné. Například v Německu po zavedení plné liberalizace klesla cena telefonních poplatků pro běžné uživatele, tedy rodiny, o 40 %. Mezinárodní provoz je liberalizován už dnes, tudíž na něm nepůjde vydělávat tak, jak jste řekl.

Nemám doplňujících otázek. Moje otázka splnila svůj účel - nahlédl jsem do vaší duše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Odkrytá duše předsedy vlády?

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vzhledem k tomu, pane poslanče Mlynáři, že jste řekl, že nemáte v podstatě doplňující otázku a že jako člověk širokého spektra témat se zabýváte nyní nahlížením do cizích duší, dovolte mi, abych se vám v reakci na to odměnil jednou půvabnou částí teorie, které se říká brainstorming. Je to teorie, která operuje s pojmy kill frase, frozen frase, čili zabíječská a zmrazovací fráze. Není to tak jednoduché. Vaše informace je jednostranná. Věc je daleko složitější. Měli bychom to hlouběji prodiskutovat, což jsme před chvílí slyšeli v diskusi o reformě veřejné správy. Měli bychom na to uspořádat konferenci, zřídit samostatnou subkomisi.

Obávám se, že na argumenty, které jsem dnes přednesl, je zbytečné odpovídat zabíječskými nebo zmrazovacími frázemi, protože taková fráze se nikdy nedá vyvrátit. Každá informace, pane poslanče Mlynáři, je svým způsobem jednostranná. Věci jsou vždy složitější, než se nám zdají, a nic není tak jednoduché, včetně privatizace Telecomu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu předsedovi vlády. Konstatuji, že tím jsme vyčerpali ústní interpelace na předsedu vlády.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 16.45 hodin, kdy budeme pokračovat třetím čtením zákona o evidenci obyvatel, tj. bodem 97. Následovat budou body 107, 108, 109, 110 a 112.

 

(Jednání přerušeno v 16.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP