Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Opět se rozjel jistý cyklus, který bych zde nechtěl popisovat. Chtěl bych jen vyjádřit naději, že až tento případ přijde před soud, budou soudy rozhodovat v souladu s platným zákonem a že v případě, kdy se jasně prokáže vina obviněných, skončí tam, kde by tito obvinění měli konečně skončit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Zeptám se pana poslance Exnera, zda hodlá využít možnosti položit doplňující dotaz. Je tomu tak.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, děkuji za užitečné a dobré informace, nicméně položím doplňující dotaz. Na věci mě do určité míry zaráží to, že podnět k těmto věcem vyšel, jak jste správně uvedl, od soukromé osoby. Nejde tady o případy, že by státní orgán kontrolní nebo orgán bankovního dozoru upozornil na takové záležitosti, od kterých by se odvinula tato sledování. Moravia banka přitom není problém, který není v řádu 30 mil. a 48,5 mil., nýbrž v řádu, který je potřeba počítat v miliardách.

Možná byste se mohl ještě pokusit odpovědět mi na otázku, proč musí být soukromý podnět, proč se zatím státu nepodařilo, aby přes své orgány, které jsou k tomu určeny, nějak zasáhl. Vyčerpal jsem asi čas, jak vidím, nicméně pokládám za důležitý právě takovýto pohled na věc.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Je to jasná a logická otázka a já jsem tento příklad, pane poslanče, uváděl jako důkaz, že i soukromá osoba, pokud podá trestní oznámení, má šanci na to - a je to dokonce povinnost vyšetřovacích orgánů - že se takové trestní oznámení řádně prošetří, což jsem myslím dokumentoval.

To samozřejmě nebylo obvinění z nečinnosti státních orgánů. Už jsem zde sněmovnu jednou informoval, že do dnešní doby bylo podáno státními orgány přibližně 2300 trestních oznámení na nejrůznější formy tzv. tunelování, a to nejen Baštovou komisí, ale např. kontrolními útvary jednotlivých ministerstev, ať se již např. jednalo o některé podezřelé státní zakázky a o podezření z korupce s těmito zakázkami spojené a o mnoho dalších, velmi konkrétních případů. Stejně tak jsem zde před chvílí citoval i Českou národní banku, která podala oněch uvedených 16 trestných oznámení. Takže nejde o to, že by instituce zejména v poslední době tato trestní oznámení nepodávaly, jde o to, že si musíme uvědomit, že i občan má šanci domoci se na základě svého trestního oznámení kvalitního vyšetřování případných trestných činů.

Pokud jde o vaši druhou otázku, která zněla asi tak, že zatím se týkají obvinění desetimilionových částek, když ve skutečnosti mohlo jít i o zpronevěření částek podstatně vyšších, připomněl bych zde příklad klubíčka a párajícího se svetru. Je celkem logické, že ve většině těchto případů se začíná na úrovni relativně nižších částek, které jsou snadněji zjistitelné, a že se zejména po pobytu ve vyšetřovací vazbě, po vyslechnutí svědků, po předložení listinných důkazů a po podobných krocích začne onen svetr rozplétat nebo spíše párat. Je to běžná praxe, koneckonců i Al Capone nebyl odsouzen za vraždu, ale za daňové úniky, a pokud jde o trestní sazbu, dopadlo to zhruba stejně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády za odpověď na doplňující dotaz. Dalším, v pořadí desátým a posledním vylosovaným poslancem je pan poslanec Vladimír Mlynář, který interpeluje předsedu vlády ve věci telekomunikačního zákona a monopolu Telecomu.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Pane předsedající, vážený pane premiére, moje interpelace je sice díky losování již trochu po sezóně, nicméně neodpustím si možnost exkursu do duševního stavu předsedy vlády a zeptám se na jednu věc.

V době, kdy jste byl lídrem opozice, kritizoval jste - a myslím že zcela oprávněně - rozhodnutí minulých vlád, které částečnou privatizaci Telecomu provedly takovým způsobem, že Telecom měl pět let v této zemi monopol. Kritizoval jste to myslím velmi správným argumentem, že se tam oddálila liberalizace a snížení cen telefonních poplatků. Když jste se stal předsedou vlády, tak v říjnu loňského roku jste tu na mou interpelaci na podobné téma dokonce řekl, že vaše vláda přezkoumá privatizační smlouvu o Telecomu s cílem zkrátit období monopolního postavení Telecomu. Nakonec přesto vaše vláda sem předložila návrh telekomunikačního zákona, který byl schválen a který faktickou liberalizaci odložil až do poloviny roku 2002.

Chci se vás zeptat, co vás přimělo ke změně tohoto stanoviska. Nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, vaše otázka měla několik vrstev. Odpovím nejdříve na poslední vrstvu, tzn. co nás přimělo k tomu, abychom po přezkoumání podle mého názoru nevýhodné smlouvy uzavřené bývalým ministrem panem Karlem Dybou s Telecomem dospěli k názoru, na základě jakési postbenefit analýzy, že se nevyplatí termín exkluzivity zkrátit.

Možná, že k vašemu překvapení vám mohu sdělit, že Telecom byl ochoten tento termín zkrátit, jenže jeho rozložení investic, k nimž se v této smlouvě zavázal, bylo takové, že právě v roce 2000 měl realizovat ty ekonomicky nejnáročnější investiční akce typu telefonizace odlehlých obcí, které pro tento podnik byly samozřejmě krajně nevýhodné, protože předložené náklady nebyly kryty ziskem z této telefonizace vzhledem k její nízké frekvenci. Takže to byl sám Telecom, který ještě při minulých vlastnických a manažerských strukturách se vůbec nebránil - z důvodů, které jsem právě vysvětlil - zkrácení této exkluzivity. Čili tady je jasné, že pro nás bylo výhodnější počkat, protože v opačném případě bychom více prodělali než vydělali. Elementary, dear Watson, jak říkal Sherock Holmes.

A nyní k druhé vrstvě vaší otázky. Samozřejmě chápu, že bychom se takto mohli formou interpelace ptát na každý zákon, na každý paragraf navrhovaného zákona včetně § 78, ale domnívám se, že toto téma bylo již náležitě prodiskutováno právě při projednávání tohoto zákona. nicméně protože jste prohlásil, že chcete prozkoumat můj duševní stav, rád vám, pane poslanče, vyhovím, aniž bych se snažil o totéž, a budu říkat své osobní argumenty, které mě vedly k podpoře tohoto zákona.

Byl bych rád, abychom tady neargumentovali Evropskou unií bez dostatečných znalostí. Všichni víme, kolik členských zemí má Evropská unie. Je tedy dobré vědět, že sedm těchto zemí má přenositelnost a čtyři tyto země mají výběr provozovatele.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP